9 ερωτήσεις για τις οποίες κάθε ιδιοκτήτης φανοβαφείου θα πρέπει να γνωρίζει τις απαντήσεις. Μέρος 1.

Ποτέ δεν θα κουραστώ να λέω ότι το να είσαι καλός στη δουλειά σου, καλός τεχνίτης, δεν σου φέρνει αυτόματα και την επιχειρηματική επιτυχία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένας έμπειρος βαφέας με χρυσά χέρια δεν πετυχαίνει ως επιχειρηματίας και κλείνει το μαγαζί του. Αν και σίγουρα οι λόγοι είναι διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση, αυτός που ισχύει αναμφισβήτητα κάθε φορά, είναι η έλλειψη γνώσης για τη διατήρηση και την επιβίωση ενός βαφείου ως μια υγιή επιχείρηση.

Αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι βαφείς δεν έχουν σπουδάσει οικονομικά, και δυστυχώς οι περισσότεροι προμηθευτές, ακόμα και οι λογιστές δεν βοηθούν ιδιαίτερα με συμβουλές και καθοδήγηση. Ως έμπορος υλικών βαφής αυτοκινήτων θεωρώ ανεπίτρεπτο να μιλάω μόνο για τα προϊόντα μου, χωρίς να βοηθάω όσο μπορώ, να γίνουν οι πελάτες μου πιο πετυχημένοι.

Έχω φτιάξει μία λίστα με εννέα απλές ερωτήσεις τις οποίες κανονικά κάθε ιδιοκτήτης βαφείου ή υπεύθυνος μονάδας θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια. Η λίστα αυτή είναι προσαρμοσμένη στα Ελληνικά δεδομένα. Τι εννοώ; Στην Ελληνική αγορά οι περισσότερες δουλειές δεν χρεώνονται βάση εργατοώρας, αλλά βάση ενός ποσού που έχει συμφωνηθεί (ή επιβλήθηκε) με τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρείας. Πολλές φορές αυτή η εκτίμηση γίνεται χωρίς να προηγηθεί έλεγχος του οχήματος ή αποσυναρμολόγηση. Στις περισσότερες χώρες η χρέωση μιας δουλειάς δεν εξαρτάται από τα πόσα «κομμάτια» θα βαφτούν, αλλά από πόσες εργατοώρες θα χρειαστούν για την συγκεκριμένη επισκευή. Αυτό γίνεται γιατί δεν μιλάμε για μια τυποποιημένη υπηρεσία όπου ο βαθμός της δυσκολίας είναι πάντα ίδιος. Δυστυχώς στην χώρα μας έχει γίνει εμπορευματοποίηση μιας περίπλοκης επισκευαστικής υπηρεσίας. Βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο χρειάζεται άλλη συζήτηση.

Αφιερώστε λίγο χρόνο και απαντήστε στον εαυτό σας στις παρακάτω ερωτήσεις. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου θα αναλύσουμε τις απαντήσεις και ύστερα θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και ένα σχέδιο δράσης

  1. Γνωρίζετε με ακρίβεια ποιος είναι ο τζίρος του συνεργείου σας τον τελευταίο χρόνο και μήνα;
  2. Γνωρίζετε επακριβώς ποια είναι τα πάγια έξοδα του μαγαζιού;
  3. Γνωρίζετε τι τζίρο πρέπει να κάνει το μαγαζί σας για να καλύψει τα πάγια έξοδα (το λεγόμενο νεκρό σημείο της επιχείρησης);
  4. Γνωρίζετε με ποιο μικτό ποσοστό κέρδους δουλεύει το μαγαζί σας;
  5. Ποιο ποσοστό από το τζίρο σας προέρχεται από τους σταθερούς πελάτες και ποιο από τους καινούριους;
  6. Πόσα χρήματα ξοδεύετε για την διαφήμιση και προώθηση του συνεργείου σας;
  7. Γνωρίζετε πόσα λεφτά πληρώνετε για υλικά βαφής και ανταλλακτικά ετησίως;
  8. Γνωρίζετε τι αποθέματα υλικών και αναλωσίμων κρατάτε στο μαγαζί σας;
  9. Σε πόσες μέρες κατά μέσο όρο παραδίδετε το αυτοκίνητο του πελάτη;
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top