Εγγραφή B2B

Ενημέρωση

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο B2B κατάστημά μας παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας, θα λάβετε ενημέρωση στο email που έχετε δηλώσει.

*Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία ακριβώς όπως εμφανίζονται στην σφραγίδα της εταιρίας.

Συμπληρώστε κωδικό με τουλάχιστον 8 ψηφία. Να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμα και έναν αριθμό.

Scroll to Top