ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

 

 1. Εισαγωγή

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψη την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies (εφεξής “Η Πολιτική”) καθορίζει τις ευθύνες μας σχετικά με την επεξεργασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως τα βασικά σημεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Παράλληλα, σας διαβεβαιώνει σχετικά με τη συμμόρφωση μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ειδικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – εφεξής “ΓΚΠΔ”).

Η χρήση του ιστότοπου από εσάς σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πολιτικής.

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να την ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την εκ μέρους σας καθολική και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιέχονται σ’ αυτή.

 

 1. Ποιοι είμαστε;

Ο ιστότοπος alexport.gr (εφεξής «Ο Ιστότοπος») δημιουργήθηκε από την εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία (εφεξής «Η Εταιρεία» ή «εμείς»):

-Επωνυμία: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”

-Διακριτικός τίτλος: “ALEXPORT”

-Εδρα: Πόντου 26, 54628, Θεσσαλονίκη

-Ετερόρρυθμη Εταιρεία, αρ. καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 118319504000

-Τηλέφωνο: 2310 501814, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00

-Email info@alexport.gr

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ – “ΓΚΠΔ”), η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχετε στον Ιστότοπο (“υπεύθυνος επεξεργασίας”).

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα (ή αλλιώς “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”) είναι κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). Προσωπικά δεδομένα αποτελούν για παράδειγμα:

– το όνομα

– η διεύθυνση

– ο αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου

– η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)

– η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

– ο αριθμός τηλεφώνου

 

 1. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας, όταν τα παρέχετε άμεσα και οικειοθελώς σε εμάς, π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email. Επομένως, μια απλή επίσκεψη στον Ιστότοπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας ενδέχεται να μην ισχύει πλήρως σε δύο περιπτώσεις: όταν τα δεδομένα συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (δείτε αναλυτικά παρακάτω) και στην περίπτωση ορισμένων δεδομένων, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα

Μόλις επισκεφθείτε τον Ιστότοπό, ο διακομιστής (server) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της σύνδεσης και τα διατηρεί σε ειδικά αρχεία (αρχεία καταγραφής – “log files”). Ως Ιστότοπος δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε με βάση την IP σας. Η νομική βάση και ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες είναι:

– Η έννομη υποχρέωσή μας να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από κακόβουλες χρήσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τέτοιες πληροφορίες στις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, πάντα υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις (Άρθρο 6, παρ. 1 γ’ του ΓΚΠΔ).

– Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από ατυχήματα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ).

 

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, π.χ. μέσω email ή τηλεφώνου, ή όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας ή εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα σας όπως (ενδεικτικά) το όνομα σας, τη διεύθυνση κατοικίας ή / και εργασίας σας, το email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την επαγγελματική δραστηριότητα σας κλπ. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με νομική βάση:

– τη συγκατάθεση που έχετε δώσει ρητά και οικειοθελώς (άρθρα 6 παρ. 1 α’, 7, 9 ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

– την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ).

– την έννομη υποχρέωση ή το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ και στ’ ΓΚΠΔ – βλ. παραπάνω).

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω άλλων τρόπων επικοινωνίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας,

– για την παροχή των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που επιθυμείτε,

– για να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας και να οργανώσουμε κάθε μελλοντική επικοινωνία,

– για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας (π.χ. σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς),

– για τη μεταφορά προϊόντων σε εσάς,

– για την προετοιμασία τιμολογίων και τη διεκπεραίωση πληρωμών,

– για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τυχόν πρόσθετοι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία θα σας ζητηθεί πριν από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων.

 

Ενημερωτικό δελτίο (“newsletter”)

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter), παρέχετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε email από την Εταιρεία. Σκοπός της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου είναι να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να σας παρέχουμε γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία. Η συνδρομή στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μας δεν είναι υποχρεωτική. Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται είναι το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή ενημερωτικών email.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράφει ορισμένο χρήστη από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων της, χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του τυχόν διεγραμμένου χρήστη ή έναντι τρίτων.

Το ενημερωτικό δελτίο της Ιστοσελίδας παρέχεται από την εταιρεία AWeber. Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της AWeber εδώ: https://www.aweber.com/privacy.htm.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου και της σχετικής επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

 

 1. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης, τα δεδομένα που αποκτήθηκαν από εσάς μπορούν να διατηρηθούν για όσο διάστημα ισχύει η σύμβαση.

 

 1. Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της Εταιρείας. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από όσους έχουν εξουσιοδοτηθεί να το πράξουν και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας.

Προκειμένου να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας με νόμιμο τρόπο σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) νομικών συμβούλων, λογιστών, φορολογικών συμβούλων, τεχνικών συμβούλων, παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών, τεχνικών Η/Υ κ.α.. Αυτά τα άτομα λαμβάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την εργασία που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης της Εταιρείας και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Έχουμε διασφαλίσει ότι τα προαναφερθέντα άτομα σέβονται και εφαρμόζουν όλη την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε πολλές περιπτώσεις κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβατικών όρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική βάση για την επεξεργασία θα είναι η διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων μας (άρθρο 6, παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ).

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να διαβιβάζονται σε δημόσιες αρχές, αρμόδιες φορολογικές αρχές ή/και σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στα πλαίσια συμμόρφωσής μας με τη σχετική νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική βάση για την επεξεργασία θα είναι η έννομη υποχρέωση μας (άρθρο 6, παρ. 1 γ’ του ΓΚΠΔ).

 

 1. Ανήλικοι

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για άτομα άνω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία σχετικά με άτομα κάτω από αυτό το όριο ηλικίας. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να μας υποβάλετε τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά δυνατό να ελεγχθεί αποτελεσματικά η ηλικία του εκάστοτε χρήστη σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρεία δεσμεύεται, σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η υποβολή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, να διαγράψει αμέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία έχει νόμιμο δικαίωμα να διατηρήσει τα δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. προκειμένου να ασκήσει ή να υποστηρίξει τις νομικές της αξιώσεις.

 

 1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλή τρόπο. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό και υποχρεούται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας. 1. Τα δικαιώματά σας

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, οι χρήστες του Ιστότοπου, ως υποκείμενα δεδομένων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 14 ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα σας που τυχόν διατηρούμε ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς τις επεξεργαζόμαστε, την προέλευση των δεδομένων (εάν δεν τα αποκτήσαμε απευθείας από εσάς) και τους τρίτους στους οποίους έχουμε τυχόν κοινοποιήσει δεδομένα σας.

 

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το αν και κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, να αποκτήσετε πρόσβαση σ’ αυτά, καθώς και σε κάθε σχετική πληροφορία. Περαιτέρω, μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας από εμάς δωρεάν. Εάν ενδιαφέρεστε για επιπλέον αντίγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε εύλογο τέλος για τα διοικητικά έξοδα.

 

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε συνεχώς ορθά, πλήρη και ενημερωμένα, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.

 

Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”) (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, στις περιπτώσεις που το επιτρέπει ο νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, αυτό μπορεί να συμβεί εάν:

– η διατήρηση των δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο,

– ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

– έχετε αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή προβάλετε αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την άμεση διαφήμιση,

– τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα,

– τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προς συμμόρφωση με ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία,

– τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εάν:

– αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους,

– η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

– δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

– έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ) και δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Διατηρείτε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 

Στο πλαίσιο της άσκησης αυτού του δικαιώματος, μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας μεταφορά των δεδομένων από εμάς στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας παρέμβαση. Αυτό το δικαίωμα ασκείται υπό τους περιορισμούς του δικαιώματος διαγραφής (βλ. παραπάνω) και η άσκησή του δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

Δικαίωμα ένστασης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων σας ή είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 1. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, στέλνοντας ένα email στο info@alexport.gr. Για καθένα από τα παραπάνω δικαιώματα που ασκείτε, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει και να σας παράσχει τις πληροφορίες που ζητάτε εντός ενός (1) μήνα ή, σε περίπτωση αντικειμενικών δυσκολιών, σύνθετων αιτημάτων ή μεγάλου όγκου αιτημάτων, εντός τριών (3) μηνών.

Σε περίπτωση που η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα των αιτημάτων σας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλει εύλογο τέλος για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών (η οποία αρχικά είναι δωρεάν) ή να αρνηθεί την επεξεργασία του αιτήματος.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά σας, όταν υποβάλετε αίτημα για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων στοιχείων, από τα οποία θα μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστεί το αίτημα.

Εάν πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, Ελλάδα, email: contact@dpa.gr , τηλ.: 210 6475600.

 

 1. Cookies

Όπως σχεδόν κάθε ιστότοπος, έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε ξανά τον συγκεκριμένο ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει τις αποθηκευμένες πληροφορίες σ’ αυτόν.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «απαραίτητα cookies» και «cookies επιδόσεων» (Google Analytics).

Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν λειτουργίες χωρίς τις οποίες δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με τον τρόπο που αυτός παρέχεται. Τα απαραίτητα cookie δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, ως εκ τούτου, αν διαφωνείτε με τη χρήση τους, θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο.

 

“Cookies απόδοσης” (Google Analytics)

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, η οποία ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics με μοναδικό σκοπό να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία  του Ιστότοπου. Τα cookies του Google Analytics χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στον Ιστότοπο, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά των επισκέψεων.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 

Όνομα Cookie

Χρόνος λήξης

Περιγραφή

_ga

2 έτη

Χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει χρήστες.

_gid

24 ώρες

Χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει χρήστες.

_gat

1 λεπτό

Χρησιμοποιείται για να επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδας υψηλής επισκεψιμότητας. Εάν το Google Analytics αναπτύσσεται μέσω του Google Tag Manager, αυτό το cookie θα ονομάζεται _dc_gtm_ <property-id>.

AMP_TOKEN

30 δευτερόλεπτα έως 1 έτος

Περιέχει ένα διακριτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία αναγνωριστικού πελάτη AMP. Άλλες πιθανές τιμές υποδηλώνουν εξαίρεση, αίτημα πτήσης ή σφάλμα κατά την ανάκτηση αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία αναγνωριστικού πελάτη AMP.

_gac_<property-id>

90 ημέρες

Περιέχει πληροφορίες σχετικές με την καμπάνια για τον χρήστη. Εάν έχετε συνδέσει τους λογαριασμούς σας στο Google Analytics και στο Google Ads, οι ετικέτες μετατροπής ιστότοπου του Google Ads θα διαβάσουν αυτό το cookie, εκτός εάν εξαιρεθείτε.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδω (LINK: https://policies.google.com/?hl=el&gl=el) και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics εδώ (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/).Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

 

 1. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτή η Πολιτική ισχύει μόνο για τον Iστότοπο και όχι για ιστότοπους τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Με αυτούς τους συνδέσμους, («υπερσυνδέσμους»), θα αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο και θα μεταφερθείτε σε άλλους ιστότοπους, τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία δεν έχει καμία συμβατική ή άλλη σχέση. Η δυνατότητα να μεταβείτε σε έναν ιστότοπο τρίτων παρέχεται για να σας διευκολύνουμε στην εύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα πρότυπα απορρήτου των ιστότοπων με τους οποίους σας συνδέουμε. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση τους, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

 1. Συνδέσεις με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Αυτές οι συνδέσεις σας ανακατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest κ.λπ.) που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούνται από αυτούς τους ιστότοπους και είναι ευθύνη του χρήστη να διαβάσει και να αποδεχτεί τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Έχουμε εγκαταστήσει αυτές τις συνδέσεις για να κάνουμε τον Ιστότοπο πιο λειτουργικό, καθώς και για να διαφημίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Η Εταιρεία διατηρεί έννομο συμφέρον να δραστηριοποιείται σε αυτές τις πλατφόρμες και να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω αυτών. Εάν εκφράσετε την προτίμησή σας στην Εταιρεία (π.χ. “ακολουθήσετε” τη σελίδα της Εταιρείας) σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις πρακτικές των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων, ότι θα δείτε μηνύματα, διαφημίσεις ή υλικό που δημοσιεύτηκε από την Εταιρεία στη σχετική σελίδα και ότι η Εταιρεία θα λάβει πληροφορίες για το δημόσιο προφίλ σας στα ίδια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν υποβάλετε μια ερώτηση μέσω της αντίστοιχης σελίδας ή κάνετε μια ανάρτηση, αυτή θα είναι ορατή σε όλους τους “φίλους” ή “οπαδούς” της σελίδας μας σε αυτό το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο και ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχονται από το ίδιο δίκτυο για να σας απαντήσουμε. Εάν μας στείλετε ένα προσωπικό ή άμεσο μήνυμα (PM ή DM), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενό του θα είναι προσβάσιμο, κατά περίπτωση, από ορισμένους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα μέρη που έχουν αναλάβει τη διεύθυνση των σελίδων και της δραστηριότητάς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Scroll to Top